CB Viseringscentralen AB

Om oss

Välkommen till

(Company name)

Service-1

I motsats till vad många tror är Lorem Ipsum inte bara slumpmässig text. Den har rötter i ett stycke klassisk latinsk

Service-2

I motsats till vad många tror är Lorem Ipsum inte bara slumpmässig text. Den har rötter i ett stycke klassisk latinsk

service-3

I motsats till vad många tror är Lorem Ipsum inte bara slumpmässig text. Den har rötter i ett stycke klassisk latinsk

I motsats till vad många tror är Lorem Ipsum inte bara slumpmässig text. Den har rötter i ett stycke klassisk latinsk litteratur från 45 f.Kr., vilket gör den över 2000 år gammal. Richard McClintock, en latinprofessor vid Hampden-Sydney College i Virginia, slog upp ett av de mer oklara latinska orden, consectetur, från en passage i Lorem Ipsum, och genom att gå igenom ordets citat i klassisk litteratur upptäckte han den otvivelaktiga källan.

Namn

Advokat

Finansiering

Visste du att det finns stöd att få beträffande kostnaderna för att anlita en jurist?

Rättshjälp

Om du har en inkomst under 300 000 kr per år kan Du ha rätt till hjälp med kostnaderna enligt lagen om rättshjälp. Kontakta oss för en bedömning av Din möjlighet att få rättshjälp.

Försäkring

Om Du ligger i tvist om barn med en person Du inte nyligen separerat från (inte inom det senaste året) kan rättsskyddet i Din hemförsäkring gälla för 75-80% av kostnaderna att anlita en jurist i tvisten.

Statliga förordnanden

I processer om omhändertaganden om barn har vårdnadshavarna rätt att få ett offentligt biträde betalt av staten. Om Ditt barn nyligen omhändertagits kan Du begära en viss jurist hos handläggaren som berett beslutet om omhändertagande.

Vi är redo att hjälpa dig